O mnie

Przemek Frańczak

Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania pasjonat ochrony danych osobowych. Przez kilkanaście lat związany był z sektorem bankowym, gdzie zdobywał doświadczenie w ramach globalnych struktur odpowiadając za projekty i procesy związane z bankowością elektroniczną, począwszy od definiowania wymagań biznesowych, poprzez tworzenie oprogramowania (włączając zapewnienie właściwej jakości dostarczanego oprogramowania (testy)), aż po kwestie związane z bezpieczeństwem informacji oraz zapewnieniem zgodności regulacyjnej (w tym audyty ze strony organu nadzorczego), czy też modelowaniem procesów obsługi. Odpowiadał również za jakość danych pełniąc rolę DGO (ang. Data Governance Officer) oraz zarządzał dostawcami usług (ang, Vendor Manager) o wysokim poziomie złożoności.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania (inż. Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi, mgr. Bezpieczeństwa Informacji) oraz Politechniki Warszawskiej (Telekomunikacja w transporcie). Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami Informatycznymi (PW, Wydział Elektryczny) oraz Inspektor Ochrony Danych (WSISIZ). Posiada certyfikaty zarówno z zakresu zarządzania projektami (PRINCE 2), testowania jakości oprogramowania (ISTQB) jak i zarządzania ryzykiem (MOR oraz COBIT5). Audytor wiodący normy ISO 27001.

Członek SIODO (Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

Współpracuję z doświadczonymi Radcami Prawnymi:

Elżbieta Modzelewska-Koncewicz

Radca prawny i doradca podatkowy specjalizujący się w szerokim spektrum zagadnień związanych z zatrudnianiem i optymalizacją struktur i procesów wynagradzania na gruncie prawa pracy, prawa cywilnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawa ubezpieczeń społecznych. Ma liczne doświadczenia związane z dokonywaniem przeglądów i usprawnień funkcjonowania procedur i procesów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim m.in w  wiodących firmach z  branży ubezpieczeniowej, FMCG, agencjach pracy tymczasowej, zdobywane zarówno z perspektywy konsultingowej (łącznie blisko 10 letni staż w firmach z tzw. "wielkiej 5/ wielkiej 4" to jest Arthur Andersen i Deloitte) oraz prawnika wewnętrznego (ponad 10 lat doświadczenia w grupie spółek oferujących alternatywne do tradycyjnego zatrudniania rozwiązania z branży HR). Przygotowywała pracodawców na wyzwania związane z rozmaitymi zmianami prawnymi: od wdrażania reformy ubezpieczeń społecznych w 1999 r aż po RODO.
Współautor (w gronie 3 autorów) książki "Zatrudnianie Polaków za granicą i obcokrajowców Polsce", wydanej w cyklu Podatkowe Komentarze Tematyczne C. H. Beck.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie oraz doradców podatkowych prowadzoną przez KIDP.

Tomasz Pietrzak

Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu pełnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, od bieżącej działalności spółki, przez kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz ochroną konkurencji i konsumentów, po prowadzenie sporów sądowych, w tym w postępowaniach arbitrażowych. Brał udział w skomplikowanych transakcjach M&A, łącznie z prywatyzacjami (m.in. doradzał przy prywatyzacji Domów Towarowych „Centrum” S.A.). Prowadził wiele sporów z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Specjalista z zakresu prawa pracy; doradzał największym w kraju agencjom pracy tymczasowej w kwestiach prawnych, zaangażowany był także we wdrażanie wymogów RODO.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach prawnych, jak i w międzynarodowych koncernach, głównie z branży FMCG. W tych ostatnich zaangażowany był we wdrażanie systemów zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa i normami etycznymi (Compliance). Opracowywał procedury dotyczące prawidłowych reakcji przedsiębiorcy na niezapowiedziane kontrole organów ochrony konkurencji (ang. dawn raid), prowadził szkolenia z symulacjami kontroli (tzw. mock dawn raid). Doradzał przy wdrażaniu polityk i procedur antykorupcyjnych. Brał udział w wyjaśnianiu zgłoszeń od sygnalistów (tzw. whistleblowing).
Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.